Podsećamo naše građane da je odredbama Zakona o zaštiti od požara i drugim zakonima zabranjeno spaljivanje trave, niskog rastinja i smeća na otvorenom prostoru i ostataka strnih useva kao i loženje vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metaraod ruba šume. Za nepoštovanje ovih zakonskih odredbi zaprećene su i novčane kazne. Kazne za fizička lica koja prekrše odrebe ovog Zakona kreću se od 10.000 do 50.000 dinara, dok kazne za spaljivanje ostatka stranih useva, biljnih ostataka  i smeća za fizička lica 10.000 dinara, a za pravna lica od 300.000 do 1.000.000 dinara.

Sektor za vanredne situacije će i u narednom periodu, zajedno sa drugim linijama rada MUP-a, nadležnim inspekcijskim službama republičkog i lokalnog nivoa, nastaviti aktivnost pojačanog nadzora i obilaska terena radi pronalaženja neodgovornih građana koji ne poštuju zakonske odredbe i njihovog procesuiranja, a sve u cilju smanjenja broja požara na otvorenom prostoru i povećanja bezbednosti naših građana.

Ukoliko dođe do požara potrebno je što pre obavestiti vatrogasnu službu na broj telefona 193.