Na linku koji se nalazi ispod teksta zainteresovani građani mogu da popune upitnik, a mišljenje Kragujevčana doprineće uticaju na poboljšanje uslova funkcionisanja javnog gradskog saobraćaja.

Istraživanje je potpuno anonimno i dobijeni rezultati biće korišćeni isključivo u naučne svrhe. 

LINK UPITNIK