Tretman će biti realizovan u prepodnevnim časovima preparatom Vectobac WG – biološki preparat na bazi Bacillus Thuringiensis var.israelensis.

Suzbijanje larvi komaraca nije opasno za pčele i ostali živi svet.