Potrebno je da odeća koja se donira bude čista. Akcija je anonimna kako za one koji daruju tako i za one koji će te odevne predmete nositi.