Prema rečima Saše Sokovića, načelnika Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj i privredu, s obzirom na to da je Grad Kragujevac imao kvalitetan trogodišnji dokument lokalne politike zapošljavanja za period 2021 – 2023. godine, imao je zadatak da ga shodno novim zakonskim regulativama i  strategijama zapošljavanja Vlade Republike Srbije, upodobi i prilagodi novim trendovima na tržištu rada, novoj demografskoj slici, obrazovnoj strukturi stanovništva, programima organizacija koje partnerski učestvuju u programima zapošljavalja, kao što su Razvojni biznis centar, Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, Biznis inovacioni centar i dr.

Ukupna sredstva koja će biti izdvojena ove godine za programe zapošljavanja iznosiće preko 20 miliona dinara.

S obzirom na to da mere koje se najviše koriste na nivou Srbije su samozapošljavanje, zapošljavanje osoba iz kategorije teže zapošljivih lica i javni radovi za osobe sa invaliditetom, nismo hteli da odstupamo od proverene prakse tako da će Grad Kragujevac i u narednom periodu posvetiti pažnju baš ovim trima kategorijama. Grad Kragujevac je prošle godine izdvojio blizu 10 miliona dinara za programe zapošljavanja. I ove godine je planiran otprilike isti iznos s tim što ta sredstva nisu jedina. Ovaj program sprovodimo uz sufinansiranje sa Nacionalnom službom za zapošljavanje koja daje još 8 miliona dinara, a u planu je uspostavljanje saradnje sa jednom fondacijom koja će nam pomoći u finansiranju programa samozapošljavanja osoba sa invaliditetom kao i preduzeća koja zapošljavaju ta lica – objašnjava Soković.