Prijemu u zgradi Gradske uprave prisustvovali su predstavnici gradskih uprava u kojima će studenti obavljati praksu i Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Kragujevcu.

U skladu sa Sporazumom koji je potpisan 2022. godine između Grada Kragujevca i Univerziteta, praksa će trajati četiri nedelje po četiri sata dnevno. Ove godine 25 studenata Pravnog, Ekonomskog, Agronomskog, Prirodno – matematičkog i Fakulteta inženjerskih nauka, uz podršku supervizora iz gradske uprave u kojoj obavljaju praksu ali i od profesora sa matičnog fakulteta, steći će praktično znanje i iskustvo.

Za prvu grupu studenata praksa je počela danas dok će druga, praksu obaviti u drugoj polovini maja.