Tema izložbe je grad Kragujevac kroz period od 84 godine, koliko je vremenska distanca između najstarijih fotografija koje je načinio Anastas Jovanović a nastalih u periodu dok je bio upravitelj dvora Obrenovića i „najmlađih“ fotografija Augusta Černea nastalih posle savezničkog bombardovanja Kragujevca 1944. godine.

Izložbu je otvorila članica Gradskog veća za kulturu Ana Petrović Jelić koja je izrazila zadovoljstvo što je izložba na kojoj je predstavljena istorija našeg grada, a zbog koje se osećamo posebnim postavljena tokom majskih svečanosti. Nadam se da će za oko 160 godina, koliko ima i najstarija fotografija ove postavke, na mestu gde smo sada, stajati fotografija na kojoj će biti opisano otvaranje izložbe Predraga Mihajlovića Cileta, rekla je Petrović Jelić, poručivši posetiocima da uživaju u prošlosti i budućnosti Kragujevca, najlepšeg grada na svetu. 

Kragujevac deluje kao mesto koje je od orijentalnog graditeljskog nasleđa ušlo u evropski graditeljski urbanistički i spomenički manir, a radnici u vojnoj industriji zamenjuju seoske motive sa žetelačkih moba, prenosi svoj utisak Predrag Mihajlović Cile, autor izložbe fotografija na kojima su predstavljeni izgled Kragujevca, zgrade, njegovi žitelji i događaji. Zainteresovanog gledaoca izložba vodi, poput vremeplova, u neki svet koji je u isto vreme stvaran i nadnaravan, istinit i materijalizovan pred gledaocem, a u isto vreme više nepostojeći, ističe Mihajlović.

Izložba „Kragujevac na fotografijama 1860-1945.“, otvorena je do 9. juna a posetioci u bivšoj zgradi suda mogu da je pogledaju od utorka do petka u vremenu od 17.00 do 20.00 sati a vikendom od 11.00 do 14.00 sati.