Milan Stošić, predsednik Saveta OSI istakao je da ovakvi saveti nisu redovna praksa u  loklanim samoupravama jer ne predstavljaju zakonsku obaveza već su više pitanje dobre volje koja u Kragujevcu postoji već dugi niz godina i predstavlja primer dobre prakse među lokalnim samoupravama u Srbiji. Na današnjoj sednici razgovaralo se o prioritetnim temama kojima će se Savet baviti u ovoj godini.

Kada je reč o prioritetima, pred nama je donošenje odgovarajućih akata, strateških dokumenata koja se odnose na osobe sa invaliditetom i na oblast socijalne zaštite. Još uvek postoji veliki broj tehničkih barijera kojima treba da posvetimo posebnu pažnju. Takođe ćemo pokrenuti inicijativu koja će odavde ići ka republici za donošenje odgovarajućih akata  kojima treba  na sistemski način da se uredi oblast i položaj osoba sa invaliditetom i udruženja u smislu donošenja posebnog zakona o organizacijama osoba sa invaliditetom, kao i donošenje novog zakona o socijalnoj zaštiti iz koga proističe veliki broj prava za osobe sa invaliditetom – kazao je Stošić.

Gordana Damnjanović istakla je da Savet za unapređenje osoba sa invaliditetom u gradu Kragujevcu predstavlja važan instrument u postavljanju prioritetnih ciljeva, izradi strateških dokumenata, lokalnih akcionih planova, što je rezultiralo dugogodišnjom saradnjom, na obostrano zadovoljstvo. Osvrnuvši se na jednu od prioritetnih aktivnosti, i prošlog i ovog Saveta, Damnjanović je istakla da je u saradnji sa nadležnim gradskim upravama mapirano 157 tačaka u gradu koje predstavljaju ključne fizičke barijere u funkcionisanju osoba sa invaliditetom.  

Prvih nekoliko barijera je postavljeno na platou kod Pošte, dalje nastavljamo Glavnom ulicom ka Velikom parku kako bi osobe sa invaliditetom mogle samostalno, bez barijera da prođu najveće raskrsnice u gradu, da mogu nesmetano, zaštićeno, da dođu do Velikog parka.

Takođe su brojni kulturni sadržaji, tokom prošle godine, prilagođeni osobama sa invaliditetom, na inicijativu udruženja. – kazala je Damnjanović i istakla da će grad u saradnji sa Savetom i dalje nastojati da unapredi kvalitet života osoba sa invaliditetom baveći se temama koje su za njih najvažnije kao što su socijalna inkluzija, stanovanje uz podršku, podrška zapošljavanju,  unapređenje kvaliteta usluga u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite.