Nakon pretrage i prikupljanja na navedenoj lokaciji, Uprava za VS u Kragujevcu je organizovala transport i uništavanje prikupljenih ubojnih sredstava, kao i sredstava prikupljenih i uskladištenih u magacinu u prethodnom periodu. Uništavanje je izvršeno u kamenolomu „Straževica“, u opštini Batočina.

Uništeno je 4 ručne bombe, 5 artiljerijskih granata kalibra 76mm, 1 telo artiljerijske granate 150mm, 1 protivavionski metak 20mm, 2 upaljača art. municije i 10 metaka 7,9mm.

Pretraga, transport i uništavanje su izvršeni uz primenu svih propisanih mera bezbednosti i zaštite, uz prisustvo i pratnju ekipa: Zavoda za urgentnu medicinu, Policijske uprave u Kragujevcu i Vatrogasno-spasilačke brigade UVS u Kragujevcu.

Načelnik Uprave za vanredne situacije apeluje na sve građane da u slučaju pronalaska neeksplodiranog ubojnog sredstva isto NE DIRAJU i odmah obaveste nadležnu Policisku stanicu (034-192) ili operativni centar Sektora za vanredne situacije na telefon 034-1985 i sačekaju njihov dolazak.