U stanju pripravnosti su, po nalogu komandata Gradskog Štaba za vanredne situacije, gradonačelnika Kragujevca Nikole Dašića i sve gradske službe, ljudstvo i mehanizacija.

Situacija se prati i po potrebi će se preduzimati neophodne mere.