Posle ispitivanih parametara, mikrobiološka neispravnost uočena je na uzorcima sa javnih česama u Šumaricama, Teferiču, Ždraljici, Bukurovcu, na izvoru Kapovac, u Petrovcu i na Grujinoj česmi.
Uzorkovanje je izvršeno 21. maja 2024. godine od strane nadležne ustanove, Instituta za javno zdravlje.