Sredstva za ove namene opredeljena su u iznosu devet miliona dinara. Bespovratna sredstva na ime nabavke opreme odobravaju se za mere energetske efikasnosti, nabavku kotlova na prirodni gas i pelet i zamenu postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim, za porodične kuće. Sredstva za realizaciju ovog zaključka planirana su Odlukom o budžetu grada Kragujevca za tekuću godinu.

Javni poziv će biti objavljen na zvaničnoj internet stranici grada Kragujevca – kragujevac.ls.gov.rs. Konkursna dokumentacija za Javni poziv može se preuzeti na internet stranici grada Kragujevca, kragujevac.ls.gov.rs i na prijemnom šalteru Gradske uprave.

Rok za podnošenje prijava je 21. jun 2024. godine.

Za sve dodatne informacije i obaveštenja u vezi Javnog poziva građanima je na raspolaganju kontakt telefon 034/304-490 i elektronska adresa – nstepovic@kg.org.rs.