Nacionalni akcioni plan za biznis i ljudska prava u Srbiji biće zasnovan na rukovodećim načelima UN za biznis i ljudska prava, a po preporuci Komiteta UN za ekonomska, socijalna i kulturna prava i služiće kao sveobuhvatni vodič donosiocima odluka u privatnom i javnom sektoru, u svrhu poštovanja i unapređenja ljudskih prava, kao i za pronalaženje rešenja za prepoznate probleme u njihovom poslovanju. Usvajanje ovog dokumenta važno je za društveni i privredni razvoj Srbije i uspostavljanje standarda društveno odgovornog poslovanja.