Tretman suzbijanja larvi komaraca na manjim i većim vodenim recipijentima (bare, kanali i jezera) će biti realizovan u prepodnevnim časovima preparatom Vectobac WG, biološkim preparatom na bazi Bacillus Thuringiensis var.israelensis.

Tretman suzbijanja odraslih komaraca biće izveden od 19.00 do 22.00 časa uređajima sa zemlje, preparatom Aqua K-Othrin na bazi Deltametrin-a i Icon 2.5 na bazi Lambda Cihalotrina. Tretmanom su obuhvaćene ulice sa dosta vegetacije, parkovi, igrališta i sl.

U pojedinim delovima grada biće izvedeno zadimljavanje (Šumarice).