Aleksandar Milošević, član Gradskog veća za investicije i upravljanje projektima istakao je da je obeležavanje ovog dana uvek prilika da se podsetimo jedne od najhumanijih profesija koja traži ono najlepše u ljudskom biću, a to je čovečnost, predanost, empatiju.

U prethodnom periodu, država je uložila blizu miljardu dinara u zdravstvo, u Kragujevcu i to za građevinske radove i kapitalnu opremu kroz nabavku linarnog akceleratora, magnetne rezonance i digitalnog mamografa. Jedna od najvećih investicija u Kragujevcu biće izgradnja novog objekta Univerzitetskog kliničkog centra za koji su sredstva planirana, dobijena je građevinska dozvola i očekujemo početak radova. Značaj ovog projekta je višestruk jer će doneti ne samo bolje uslove rada za zaposlene, nego i bolji kvalitet usluga i veći obuhvat pacijenata – kazao je Milošević.

Slađana Petrović, predsednica Udruženja zdravstvenih radnika Kragujevac kazala je da je 12. maj obeležen centralnom akademijom u Prokuplju na kojoj su članovi njihovog udruženja dobili tri zlatna i tri srebrna znaka.

Na današnjoj akademiji biće dodeljene nagrade našeg udruženja, to su „Kraguji“ članovima koji su ispunili kriterijume i koji su aktivni u  udruženju. Inače, bavimo se kontinuiranom medicinskom edukacijom za sve medicinske sestre i tehničare što je  bitno za obnavljanje licencne godine – kazala je Petrović.

Medicinske sestre i zdravstveni tehničari su važan deo medicinskog tima, najvažniji oslonac pacijentima u njihovim najtežim i najlepšim trenucima, i stubovi zdravstva svake države, čulo se na ovoj akademiji.