S obzirom na najavljenu prognozu, mogu se očekivati bujične poplave, u urbanim sredinama problemi sa kišnom kanalizacijom i kišnim kolektorima, problemi u saobraćaju i transportu, moguća pojava odrona i klizišta, odlaganje već planiranih poljoprivrednih aktivnosti a rizik od udara groma može dovesti do problema u radu svih uređaja koji koriste električnu energiju, rizika od iniciranja pojave vatre, problema u telekomunikacijama.

Imajući u vidu da su prognozirane vremenske nepogode inteziteta koji može da prouzrokuje veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja, Uprava za vanredne situacije Kragujevac u cilju spremnosti za eventualno suočavanje sa rizikom i posledicama nevremena, preduzima sve aktivnosti u sprovođenju preventivnih i operativnih mera. Sve inspekcijske službe obilaze kritične tačke, a nadležne gradske komunalne službe su u pripravnosti. U pripravnosti su i subjekti značajni za zaštitu i spasavanje, osposobljeni za reagovanje u ovakvim situacijama.