Najvažnija tačka 2. redovne sednice Skupštine grada Kragujevca je predlog odluke o završnom računu grada Kragujevca za 2023. godinu, koju smo završili sa budžetskim suficitom u iznosu od 247 miliona dinara i očekujemo da se taj trend nastavi i narednih godina, rekao je Ivica Momčilović. U oblasti prostornog i urbanističkog planiranja na sednici će biti razmatrani i predlozi planova detaljne regulacije za lokaciju u Kormanu i Servis 2. Jedan je iniciralo Preduzeće za puteve Kragujevac, sa namerom da se njihov kamenolom zatvori i rekultiviše, kako bi prema rečima predsednika Skupštine, na toj lokaciji razvijali mini industrisjku zonu, a što je i u intersu grada Kragujevca. Usvajanjem plana detaljne regulacije za Servis 2, stvaraju se planski osnovi za realizaciju ideje stvaranja carinskog terminala, ali se i otvara mogućnost za druge sadržaje u skladu sa potrebama grada Kragujevca, objasnio je Momčilović.

Na dnevnom redu drugog redovnog skupštinskog zasedanja 25. juna, pored ostalih, naći će se i tačke dnevnog reda koje su povučene na prethodnoj sednici, a tiču se finansijskih planova, izmena statuta ustanova kulture, predškolskih ustanova, pojedinih privrednih društava kao i predlog Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora JKP „Vodovod i kanalizacija“ Kragujevac.