Time su se stekli uslovi za nastavak radova na izgradnji Dečijeg odmarališta „Bogdan Milanović“ koje je na sebe preuzeo grad Kragujevac što podrazumeva stolariju, unutrašnje instalacije, kompletnu fasadu i parterno uređenje. Imajući u vidu da je prvobitni projekat proširen za još jednu etažu i izgradnju tearse sa bazenom zatvorenog tipa, sve dodatne troškove na sebe je preuzeo grad Kragujevac koji je zbog toga i aplicirao za dodelu subvencija i transfera namenjenih za projekte razvoja turizma u 2024. godini kod resornog ministarstva. 

Ostatak sredstava, potreban za završetak sve tri faze projekta, grad Kragujevac će obezbediti u svom budžetu, delom iz rebalansa ovogodišnjeg a delom iz budžeta za narednu godinu.

Inače, u skladu sa Ugovorom o zajedničkom finansiranju izgradnje Dečijeg doma na Bešnjaji u znak sećanja na prerano preminulog Bogdana Milanovića,  donator Slavoljub Milanović finansirao je jednu trećinu projekta odnosno grube građevinske radove.