Ulica Svetog Nikole u Cerovcu asfaltira se u dužini od 500 metara, a vrednost radova je 6 150 000 dinara. Prema rečima Snežane Živanović Katić, s obzirom na to da je Cerovac veliko selo, sa preko 800 stanovnika, u kome godinama nije ulagano u infrastrukturu, na zahtev Saveta MZ produženi su radovi kako bi se završilo još nekoliko manjih deonica, kao što je put ka školi, put ka grpblju i Ulica starog mlina koja je u veoma lošem stanju zbog velike frekvencije saobraćaja iz razloga što je to jedan od glavnih ulaza u donji deo Cerovca. Ukupna dužina sve tri deonice koja se asfaltiraju iznosi oko 750 metara, a ukupn avrednost radova iznosi 11 miliona dinara. Po završetku radova u Cerovcu, mašine JKP Šumadije nastaviće radove na obilaznici u Stragarima.

Nastavljamo sa intenzivnim radovima na uređenju komunalne infrastrukture vodeći računa o ravnomernom razvoju kako na gradskom tako i na seoskom području. Uređenjem komunalne infrastrukture u ovom selu, rešavamo višegodišnji problem sela Cerovac. Asfaltiranjem na više lokacija obezbedićemo bolje uslove za život kako za starije meštane u ovom selu tako i za mlađe. Takođe, smo povećali i broj kontejnera u ovom selu, što je bio još jedan od zahteva meštana – kazala je Maja Angelovski, članica Gradskog veća za komunalne delatnosti.