Osnov za izradu plana je Prostorni plan grada Kragujevca gde je obeležen kao površinski kop kamenolom „Samar“ na kome je u međuvremenu završena eksploatacija mineralnih sirovina čime se stvaraju mogućnosti za prenamenu zemljišta i formiranje manje industrijske zone, obrazložio je Ivan Radulović, gradski urbanista.

Neophodno je, pojasnio je on, izvršiti tehničku i biološku rekultivaciju degradiranog terena sprovođenjem definisanih mera i aktivnosti za smanjenje uticaja eksploatacije. Ostalo zemljište obuhvaćeno planom je površine od oko sedam hektara i ono bi se racionalno koristilo za izgradnju objekata privređivanja, proizvodnih objekata, servisa, skladištenja, magacina, postrojenja, betonskih baza i kompatibilnih sadržaja uz neophodno infrastrukturno opremanje. Plan je urađen na inicijativu Preduzeće za puteve Kragujevac, zaključio je Radulović.