Ugovore je u ime Grada potpisala dr Gordana Damnjanović, pomoćnik gradonačelnika za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, ljudska i manjinska prava koja je izrazila zadovoljstvo što je prvi put od osnivanja Odeljenja za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, ljudska i manjinska prava organizovan Javni konkurs za oblast ljudskih i manjinskuh prava, rodne ravnopravnosti i prevencije trgovine ljudima. Potpisali smo ugovore sa četiri organizacije civilnog društva. U pitanju su projekti vezani za negovanje kulture i tradicije romske nacionalne manjine, prevenciju osipanja iz obrazovnog sistema, socijalnu inkluziju, zdravstveno stanje i očuvanje reproduktivnog zdravlja Roma i Romkinja za koje je iz budžeta izdvojeno milion dinara, rekla je dr Damnjanović. Ona je izrazila očekivanje da će u budućnosti biti dovoljno sredstava da se pokrije i oblast prevencije trgovine ljudima.  

Obrazovno-kulturna zajednica Roma „Romanipen“ je aplicirala projektom „Centar za kulturnu emancipaciju romske dece i mladih na otvorenom – Bibija“. Božidar Nikolić, direktor zajednice rekao je da će sredstvima urediti deo prostora u naselju Palilule na kom se okupljaju predstavnici Romske zajednice prilikom obeležavanja „Bibije“. Želimo da oplemenimo prostor na kome ćemo realizovati niz kulturno-obrazovnih manifestacija sa decom i mladima, rekao je Nikolić i najavio otvaranje u avgustu i prve programske aktivnosti.

Sredstva su dodeljena i Kulturno-istorijskom centru „Prestonica“, Srpsko-Romskom udruženju građana „Integrativni global centar“ i Romskom kulturnom prosvetnom centru.