Na sastanku je bilo reči i o obukama koje Agencija održava u domenu svojih nadležnosti poput obuka o etici i integritetu, sukobu interesa, lobiranju, kao i o postupcima koje vodi Agencija.

Cilj ovakvih susreta rukovodstva Agencije sa javnim funkcionerima je uspostavljanje neposrednih kontakata i bliže upoznavanje sa načinom rada Agencije, kao i iznalaženje efikasnijih mehanizama prevencije mogućih povreda Zakona o sprečavanju korupcije. Sastanak u Kragujevcu je drugi po redu u prvom krugu ovakvog modela susreta. Prvi je održan u Nišu sa predsednicima opština Nišavskog, Topličkog i Zaječarskog okruga, a sledeći će biti organizovan u područnoj jedinici u Novom Sadu.

Agencija za sprečavanje korupcije planira da sa ovom praksom nastavi u narednom periodu i uključi i predstavnike drugih državnih organa i organizacija civilnog društva.