da l opet nešto muljaju? PETI sprat, Soković i naravno- DIVAC!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Komšija tvrdi da poznati arhitekta Dušan Soković „na mala vrata“ u centru grada Kragujevca namerava dobije dozvolu za zgradu. Na toj lokaciji kaže dozvoljena je samo izgradnja kuća. Sumnja na ljude u urbanizmu da će mimo zakona ipak da odobre projekt, a sednica u Komisije za planove Skupštine grada- zakazana za 18. mart

nezgodan dopis… Nikola Ribarić

Kragujevčanin Miloš Starčević, uputio je predstavnku Nikoli Ribariću, načelniku Gradske uprave za društvene delatnosti i poslove sa građanima u kome ga upozorava na krivičnu odgovornost zaposlenih u Skupštini grada Kragujevca- koji su zaduženi za urbanizam!

„Hoće da odobre gradnju mimo propisa“..

On kaže da se krši zakon ukoliko se poznatom arhitekti Dušanu Sokoviću odobri gradnja- mimo propisa!

U zanimljivom dopisu do koga je došao UCENTAR „obraća se kao vlasnik parcele u ulici Milovana Glišića i objekta-porodične stambene zgrade“.

– „Obaveštavam nadležne da je vlasnik susedne parcele Dušan Soković, bivši glavni gradski arhitekta u mandatu bivšeg gradonačelnika Kragujevca Veroljuba Stevanovića- pokrenuo postupak izrade urbanističkog projekta za pomenutu parcelu koju je izradio „Atelje Soković“- kaže se u dopisu.

Pred Gradskom upravom za društvene delatnosti i poslove sa građanima, Sekretarijata za objedinjenu proceduru i stambene poslove, Odeljenja za urbanizam i stambene poslove Grada Kragujevca, Soković, prema tvrdnji komšije traži „da se na predmetnoj parceli izvrši usaglašavanje visinske regulacije duž ulica Milovana Gušića i Milovana Glišića“,  što je suprotno već izdatoj informaciji o lokaciji.

„Najveća nelegalna gradnja u Kragujevcu za vreme Sokovića“

arhitekta Dušan Soković

-Ne želeći da umanjim pravo svog suseda na izgradnju na parceli čiji je vlasnik i izradu urbanističkog projekta u smislu te izgradnje, smatram da je neophodno da Vas obavestim da je prema izdatoj informaciji o lokaciji za predmetnu parcelu od 14.07.2020. godine, za parcele ispod 400 kakva je i Sokovićeva dozvoljena samo izgradnja porodičnih stambenih objekata (kuća) maksimalne visine P+1- kaže Starčević i naglašava „da Dušan Soković pomenutim urbanističkim projektom pokušava da suprotno propisima dobije dozvolu za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta, odnosno stambeno- poslovne zgrade spratnosti P+5“.

-To bi za posledicu imalo i eventualnu krivičnu odgovornost zaposlenih u Gradskoj upravi Grada Kragujevca, ukoliko bi ovakav projekat bio odobren. Strahujem da je svojim autoritetom i poznanstvima s obzirom da je i sam nekada bio zaposlen u Gradskoj upravi Grada Kragujevca Soković u stanju da mimo zakonskih propisa dobije dozvolu za izgradnju pomenutog objekta, koji na navedenoj lokaciji prema sadašnjim propisima ne može biti izgrađen- kaže Starčević.

šta kaže ZAKON

Najveća dozvoljena visina objekta:

A.2.1.: za porodične objekte:

– max P+3 (četiri nadzemne etaže) i max visina objekta:

 o do venca max h=14m

 o do venca povučene etaže max h=17m

 o do slemena max h=18m

Ukupna bruto površina nadzemno: cca710m2 sa sedam stanova

Naglašava i da je Soković „bio i glavni gradski arhitekta, pa samim tim i član komisije koja odlučuje o odobrenju navedenog projekta i to u periodu kada Grad Kragujevac beleži najveću nelegalnu gradnju.

Suština priče i famozni Peti sprat opštine..

crvena zona Skupštine grada Kragujevca..

Što se tiče spratnosti u toj zoni je dozvoljeno i P+3. Stručnjaci kažu da može da se progleda kroz prste na osnovu Plana višeg reda, PGR-a Centar Stara Varoš- ali su decidirani da ne može P+5.

– U ovom slučaju Soković se poziva na usaglašavanje visine venaca. U neposrednoj okolini nema tako visoke objekte da bi prošlo kao P+5. On može da gradi do 460 kvadrata, a pokušava 710 m2. Bitna je i druga suština, jer arhitekti Sokoviću u Skupštini grada na petom spratu prolaze projekti sa ogromnim potkrovnim etažama i sumnjaju da na taj način dobija investitore sa pričom da može da im obezbedi sprat više- kažu naši sagovornici.

Kada se vidimo…

Na ovom odeljenju godinama operativno glavnu reč vodi Bojana Divac, na čiji rad dolaze mnogobrojne primedbe. Zanimjivo je da je načelnik Ribarić u dnu dopisa rukom napisao poruku „prosledi Bojani a kada se nas dvoje vidimo reći će mi o čemu je reč“.

Videćemo- šta su dogovorili? Kao što smo rekli za 18.mart je zakazana sednica Komisije za planove grada.

Soković ne odgovara

Arhitekti Sokoviću poslali smo dopis komšije Miloša Starčevića, kako bismo čuli i drugu stranu. U vreme kada objavljujemo ovaj tekst- odgovor nije stigao!ucentar.rs foto: prinsktin

!!! Zapratite nas i na FB  najnovije vesti, događaji i afere iz Kragujevca i Šumadije na https://www.facebook.com/ucentarkg/
skinite našu android aplikacij
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nepes.ucentarr
foto: dopis Skupštini grada Kragujevca 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Ostavi komentar