U okviru tri tematska bloka „Holokaust i mladi“, „Promisao posle Aušvica“ i „Holokaust i teologija“ će govoriti Ivan Ivanji, Andrej Ivanji, dr Dragan Bošković, dr Predrag Krstić“ i drugi.

Partneri programa i ove godine su ShoahLab:Laboratorija za izučavanje Holokausta Instituta za filozofiju i društvenu teoriju – Univerzitet u Beogradu, Savez jevrejskih opština Srbije, Centar za studije sećanja Univerziteta u Kragujevcu, Centar za primenjenu istoriju – Beograd, Udruženje „Jevrejska digitalna biblioteka“ – Beograd i Centar za izgradnju mira – Kragujeva.

Program je pored Grada Kragujevca finansijski podržala i Jevrejska kulturna i humanitarna fondacija „Sabataj Buki Finci“ iz Zemuna.