Jelena Pavić, član Gradskog veća projekat je ocenila veoma značajnim budući da angažuje mlade koji mogu da steknu praktično iskustvo u primeni naučnih metoda dok su na fakultetima. Lokalna zajednica pruža snažnu podršku razvoju nauke i tehnoloških inovacija. To se ogleda kroz infrastukturnu, finansijsku ali i podršku u obliku programa i politika koje olakšavaju razvoj naučnih i inovativnih aktivnosti, kazala je Pavić ističući značaj povezanosti naučne zajednice, privrede i lokalne uprave kao ključnih faktora za ekonomski i društveni napredak Srbije. Kragujevac je od industrijskog grada postao jedan od glavnih centara sofisticiranih industrija. Zahvaljujući investicijama države ali i znanju i marljivosti Kragujevčana, poslednjih godina postao je grad koji u potpunosti može da stane rame uz rame, sa infrastrukturno i kadrovski razvijenim evropskim gradovima, kazala je članica Gradskog veća.

U Kragujevcu je predstavljen projekat INTELHEART, finansiran u okviru programa PRIZMA Fonda za nauku Republike Srbije a koji je vezan za razvoj softvera baziranog na algoritmima veštačke inteligencije, kompjuterskog modeliranja za novu dijagnostiku pacijenata sa srčanom slabošću.

Trogodišnji projekat okuplja međunarodni interdisciplinarni tim od 12 istraživača, kardiologa, inženjera, informatičara i istraživača koji će raditi na dve hiljade pacijenata iz kliničkih centara Kragujevca, Niša,  Beograda i Novog Sada, kazao je prof. dr Nenad Filipović, rektor Univerziteta, a  trenutno je u početnoj fazi prikupljanja podataka od pacijenata. Rektor Filipović je istakao da Univerzitet ima veoma jaku i kvalitetnu saradnju sa nacionalnim institucijama u Kragujevcu a to znači da će se podaci čuvati u Državnom data centru i na osnovu njih će se praviti softver za predviđanje razvoja bolesti srčane slabosti i primene terapije.

Vladimir Radovanović, v.d. pomoćnika ministra nauke, tehnološkog razvoja i inovacija je kazao da se projekat realizuje u cilju podizanja svesti javnosti o značaju unapređenja i ulaganja u nauku, tehnološki razvoj i inovacije, kao i potencijalu koji oni nose za našu zemlju. Ideja je da se naučnoj i inovacionoj zajednici ali i građanstvu približe programi Fonda za nauku i Fonda za inovacionu delatnost, kazao je on, ocenjujući sistemom koji funkcioniše i doprinosi. Radovanović je podsetio da je u Kragujevcu prošle godine u saradnji sa Univerzitetom osnovan Inovacioni inkubator i Regionalni inovacioni startap centar čija je ideja da mladi,  kroz specijalizovane programe i uz podršku mentora komercijalizuju i održe svoj projekat i budu aktivni na tržištu.

Kroz aktivnosti predstavljene su najnovije inicijative, naučna otkrića, programi podrške, izvori finansiranja, poreske olakšice, resursi i infrastruktura istraživačkog i inovacionog ekosistema koji su stalno dostupni u okviru relevantnih institucija, kao i primeri dobre prakse od ideje do realizacije.