Kao rezultat sprovedenih akcija, iz saobraćaja je isključeno više motornih vozila kojima je vršen protivzakonit javni prevoz putnika od strane lica koja nemaju svojstvo prevoznika (tzv. „linijski taksi“).

Protiv učinioca navedenih prekršaja pokrenuto je više postupaka pred Prekršajnim sudom u Kragujevcu. Do ovog trenutka dva predmeta su pravnosnažno okončana izricanjem odgovarajućih sankcija, kojima je pored propisane novčane kazne izrečena i zaštitna mera oduzimanja motornih vozila, koja su poslužila kao predmet izvršenja prekršaja.

Gradska uprava za inpekcijske poslove i komunalnu miliciju grada Kragujevca u predstojećem periodu nastaviće sa sprovođenjem akcija i vršenjem inspekcijskog nadzora nad licima koja obavljaju javni prevoz putnika koji je zabranjen Zakonom o prevozu putnika u drumskom saobraćaju i da će protiv istih biti pokrenuti odgovarajući postupci pred nadležnim organima.