Srbija konačno ima ekonomsku snagu da sama obezbedi sredstva za realizaciju velikih infrastrukturnih projekata, kakav je Gružanski koridor, i nema potrebe da se u tolikoj meri kao ranije oslanja na strane partnere koji su nam obezbeđivali finansiranje projekata. Postoji mnogo projekata koje izvodimo u Šumadiji, ali su za Kragujevac bez sumnje najvažniji Severna obilaznica i Gružanski koridor, kojim će se grad Kragujevac povezati sa Moravskim koridorom, rekao je ministar Momirović.

Izgradnja Severne obilaznice oko Kragujevca je izuzetno važan projekat, pomenuta obilaznica će planiranom trasom povezati najznačajnije ulazno izlazne pravce: državni put IB reda br. 24 Batočina-Kragujevac-Kraljevo, državni put IB reda br. 25 Kragujevac-Topola, državni put IIA reda br. 177 Kragujevac-Gornji Milanovac i izlazni krak državnog puta IB reda br. 24 Batočina-Kragujevac-Kraljevo, prema Kraljevu i Čačku. Izgradnja Severne obilaznice oko Kragujevca  će dovesti do punog izražaja pogodnog saobraćajno geografskog položaja i povoljne saobraćajne pristupačnosti grada i njegov značaj u regionu i državi.

Što se tiče sledećih koraka, Javno preduzeće Urbanizam ulazi u izradu urbanističkog projekta, a rok za završetak projekta za prvu fazu od 5 kilometara Severne obilaznice je kraj septembra. Rok za usvajanje Plana detaljne regulacije Severne obilaznice je kraj godine. Nakon usvajanja urbanističkog projekta ulazi se u postupak dobijanja lokacijskih uslova, nakon čega započinje postupak eksproprijacije zemljišta, a naredne faze su izrada glavnog projekta za građevinsku dozvolu i izvođenje radova.

tekst i foto: IS SKGucentar.rs