Svetski dan zdravlja je prilika da se osvrnemo na važnost kvalitetne i dostupne zdravstvene zaštite svakog pojedinca i da se čitavo društvo podstakne na aktivnost. Pod sloganom ‘’Moje zdravlje, moje pravo’’ ove godine ističe pravo svakog pojedinca na dostojanstveni život, stavljajući zdravlje na pijedestal ljudskih prava, kazala je na konferenciji Jelena Pavić, član Gradskog veća za zdravstvenu i socijalnu zaštitu. Odgovornost za promenu je na svima nama, dodala je Pavić i istakla važnost sveobuhvatnog pristupa zdravlju koji uključuje medicinske usluge, ali i čistu vodu, kvalitetnu ishranu, bezbedno stanovanje, obrazovanje i radne uslove. Pored zdrastvenih institucija pojedinci imaju ključnu ulogu. Informisani i angažovani građani čine temelj zdravstvenog sistema a to uključuje ulaganje u primarnu zdravstvenu zaštitu, zdravstveno vaspitni rad i zagovaranje za bolje zdravstvene politike i usluge, kazala je Pavić i pozvala sve relevantne institucije da nastave sa unapređenjem zdravstvenog sistema što će pokazati predanost lokalne zajednice za dobrobit svih građana.   

Dr Gordana Damnjanović, pomoćnik gradonačelnika za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, ljudska i manjinska prava je podsetila na projekat „Svako dete ima pravo da odrasta zdravo“ koji sprovode resorna ministarstva sa zdravstvenim i obrazovnim institucijama. U Kragujevcu program uključuje pet hiljada učenika osnovnih i srednjih škola koji će imati dodatne časove fizičkog i zdravstvenog vaspitanja a u cilju razvijanja psihofizičkih sposobnosti i negovanja zdravih stilova života, kazala je ona.

Institut za javno zdravlje u saradnji sa Asocijacijom studenata medicine, farmacije i stomatologije je već obavio testiranja i određivanje stepena nikotinske zavisnosti u brojnim radnim organizacijama, kazala je prof. dr Svetlana Radević i istakla da je poseban akcenat na promociji HPV vakcinacije kao jednog od programa Instituta koji se realizuje uz podršku grada.

Dom zdravlja kao ustanova primarne zdravstvene zaštite zauzima značajno mesto u zdravstvenom sistemu i opredeljenja je da svim građanima obezbedi pravo na lečenje i zdravlje bez obzira da li živi u selu ili gradu, kazao je dr Vasilije Antić, direktor. Akcenat je na prevenciji i ka tom cilju zajedno sa Fondom za zdravstveno osiguranje u Specijalističkoj službi ATD-a organizujemo besplatne preventivne skrininge na kardiovaskularne bolesti i istakao da se polovina od ukupnog broja žena odazove pozivu Doma zdravlja na skrining grlića materice i mamografiju. Preventivni pregledi se organizuju u Stragarima,  u selu Čumić krajem aprila organizujemo Dan otvorenih vrata. Dr Antić je kazao da se pojačanim preventivnim i zdravstveno vaspitnim radom sa građanima uz podršku Instituta, rada na terenu i uz pomoć medija mogu postići bolji rezultati.

Volonteri Crvenog krsta povodom Svetskog dana zdravlja intenzivnije rade zdravstveno preventivne aktivnosti za sve ciljne grupe, počev od predškolskog uzrasta pa sve do starih koji se okupljaju u našem Kutku za kvalitetnije starenje, kazala je Marica Patrnogić, stručni saradnik za programske aktivnosti Crvenog krsta Kragujevac, i podsetila na važnost novih tema koje se otvaraju a tiču se korišćenja psihoaktivnih supstanci, energetskih pića, elektronskih cigareta učenika u osnovnim i srednjim školama.

Kao i svake godine tradicionalno je raspisan literarni i likovni konkurs na temu „Pričajmo o zdravlju“