Posle ispitivanih parametara mikrobiološka neispravnost uočena je na uzorcima sa javnih česama u Košutnjaku, Ždraljici, izvoru Kapovac, u Petrovcu,  Grujinoj česmi i Bukurovcu.