Materijal će biti prilično obiman ali je suština da su sve odluke proceduralnog karaktera i vezane za funkcionisanje ustanova kulture, usvajanje programa poslovanja, izveštaja o radu, finansijskih planova. Ono što je za Kragujevčane najinteresantnije je odluka o dodeli Đurđevdanske nagrade grada Kragujevca. Na dnevnom redu će se naći i programi vezan za očuvanje i zaštitu javnog zdravlja Kragujevčana koji su važni jer kroz njih kontrolišemo i kvalitet vode za piće na javnim česmama, hranu sa gradskih tržnica, nutritivnu i energetsku vrednost obroka iz kolektivne ishrane dece i odraslih – kazao je Momčilović.

Predsednik Skupštine grada zahvalio se predstavnicima svih političkih partija koje učestvuju u radu gradskog parlamenta na konstruktivnom pristupu u dogovorima u vezi sa participacijom u skupštinskim odborima, tako da će se i odluka o formiranju skupštinskih odbora, koja je važna kako za funkcionisanje grada tako i za transparentnost u radu, naći na dnevnom redu predstojeće sednice.